Blisko Was lokalnie, regionalnie. 

Blisko Was lokalnie, regionalnie. 

Priorytet 3 PROO Edycja 2019
Tytuł zadania:

Lornetka- blisko Was lokalnie, regionalnie. 

2019-06-01 – 2019-12-31
 

Zadanie publiczne

Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego (mediów obywatelskich i lokalnych organizacji strażniczych), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030 
 
 
Będzie  jeszcze kilka projektów w przyszłości 
Następny w poniedziałek