Dzięki Wam przybliżamy wyjątkowe inicjatywy.

Dzięki Wam przybliżamy wyjątkowe inicjatywy.

Tytuł zadania:
Lornetka – dzięki Wam przybliżamy wyjątkowe inicjatywy.

Zadanie publiczne:

Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. 

Działania pozwolą na uzyskanie stabilności finansowej, która przełoży się bezpośrednio na zwiększenie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego, kadrowego i narzędziowego pozwoli realizować cele statutowe oraz pozwoli na dalszy rozwój organizacji oraz wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne na adaptację lokalu udostępnionego przez darczyńcę, koniecznego do prowadzenia działań statutowych przez Stowarzyszenie.

Dla określonej wizji zmiany ustalono cele strategiczne w dwóch perspektywach czasowych długookresowej (dłużej niż 1 rok) i krótkookresowej (do 1 roku)

Okres realizacji
01.07.2019 – 31.07.2021
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030