“Już za półtora roku będziemy się mogli cieszyć nowym dworcem” rozmowa z minister Anną Gembicką

Anna Gembicka

“Już za półtora roku będziemy się mogli cieszyć nowym dworcem” rozmowa z minister Anną Gembicką

Każdego z mieszkańców regionu żywo interesują planowane i prowadzone inwestycje oraz sytuacja

rolników, która oddziałuje na nas wszystkich.

O przebudowie dworca PKP we Włocławku oraz na jakim etapie jest budowa stopnia wodnego

w Siarzewie rozmawiamy z Panią Poseł Anną Gembicką Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.