Warsztaty chóru we Lwowie

Warsztaty chóru we Lwowie

W dniach 11-14 października Chór Młodzieżowy CANTO  Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku koncertował we Lwowie. Warsztaty chóru i wyjazd na Ukrainę dofinansowano ze środków Mecenasa chóru- ANWIL SA.

Zespół został zaproszony przez Towarzystwo Kulturalne OSNOWA  i Koledż Muzyczny im. Stanisława Ludkiewicza. Koncerty odbyły się w pięknej, secesyjnej auli szkoły- wspólny z chórem Koledżu Muzycznego pod dyrekcją Okasny Treszczakiwskiej-Dolisznej oraz w katedrze łacińskiej p.w. Wniebowzięcia NMP( dyr. Marian Szczepański).

 

Występom młodych włocławian towarzyszył aplauz tłumnie zgromadzonej publiczności. Kilkoma utworami zadyrygował młody adept tej trudnej sztuki-były chórzysta, obecnie student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy -Adam Kujawski.

Nawiązano liczne muzyczne kontakty m.in. zaproszenie na międzynarodowy festiwal chóralny w miejscowości Winniki na 2020 rok. Patronat nad koncertami objęło Ministerstwo Kultury Ukrainy. Wyjazd za granicę poprzedziły warsztaty wyjazdowe, na których szlifowano formę młodych wokalistów i przygotowywano utwory na koncerty.

 

Podczas występów chór przedstawił pieśni kompozytorów polskich od średniowiecza do czasów współczesnych. Nie zabrakło też kujawiaków i pieśni ukraińskich.Wystarczyło też czasu na zwiedzanie zabytków tego pięknego miasta.

Przypomnijmy, w maju bieżącego roku chór śpiewał w Wilnie z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Koncerty odbyły się na zaproszenie Centrum Kultury Polskiej i objęte były patronatem UNESCO. Także w maju CANTO zdobył Złoty Dyplom na III Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego,  a w czerwcu  II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym PAER NOSTER w Strzepczu.